mgr Wiktoria Tkocz

logopeda, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, językoznawca

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach logopedia oraz komunikacja promocyjna i kryzysowa, specjalność logopedyczna, a także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach na kierunku pedagogika – diagnoza i terapia pedagogiczna. Obecnie kontynuuje naukę na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera. 

Podczas swojej edukacji chętnie angażowała się w działalność Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, biorąc udział w licznych projektach i współorganizując studenckie konferencje naukowe. Uczestniczyła w procesie wdrażania programu InterACT – Każdy z nas jest inny i każdy taki sam, którego celem było rozpowszechnianie akceptacji wobec różnego rodzaju inności, w tym jąkania się. Brała udział w szkoleniach i kursach poszerzając swoją wiedzę m.in.: 

  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż, PROCENTRUM, Katowice;
  • Logorytmika – ruch, słuch, słowo, PROCENTRUM, Katowice;
  • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu, MAIK GROUP, Knurów;
  • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, MAIK GROUP, Knurów;
  • Szkolenie z zakresu pedagogiki specjalnej, MAIK GROUP, Knurów;
  • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI,
    Fundacja Centrum Logopedyczne & Instytut Doskonalenia Logopedów, Kraków.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku logopedy w placówkach edukacji przedszkolnej. Pracuje z dziećmi: z zaburzeniami mowy typu dyslalia, alalia, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami rozwoju mowy o typie afazji, ze spektrum autyzmu.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne