Dzieci i młodzież z jąkaniem zapraszamy do udziału w CAMP DREAM. SPEAK. LIVE

 

Czym jest program Camp Dream. Speak. Live?

To wywodzący się z USA – University of Texas at Austin, program oferowany dzieciom i nastolatkom jąkającym się w wielu lokalizacjach na całym świecie. Udokumentowano, że ten intensywny program terapeutyczny oparty na dowodach naukowych: podnosi ogólną kompetencję komunikacyjną, poprawia samopoczucie uczestników związane z ich zdolnością do komunikowania się, zwiększa pozytywne postrzeganie przez uczestników ich zdolności do nawiązywania relacji rówieśniczych, zwiększa umiejętności przywódcze i zmniejsza wpływ jąkania na ich ogólną jakość życia.

W dniach 22 lipca do 26 lipca 2024 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach (www.us.edu.pl) i Fundacja Centrum Logopedyczne (www.fcl.org.pl), we współpracy z Arthur M. Blank Center for Stuttering Education and Research (https://blankcenterforstuttering.org/), organizują pierwszą polską edycję programu Camp Dream. Speak. Live Odważ się marzyć, mowić i żyć!

W programie Camp Dream. Speak. Live nie dąży się do naprawiania lub wyeliminowania jąkania. Celem jest wzmocnienie każdego uczestnika tak, aby rozwijał się on we wszystkich znaczących obszarach swojego codziennego życia. Dziesięciolecia poświęcone rozwojowi i testowaniu Modelu CARE™ (Communication – Komunikacja, Advocacy – Samorzecznictwo, Resilience – Odporność, Education – Edukacja) w the Blank Center przyczyniły się do znaczącej zmiany w podejściu do jąkania na świecie. Obecnie, oparte na dowodach podejścia do terapii jąkania, są ukierunkowane na komunikację, samorzecznictwo, budowanie odporności psychicznej i edukację społeczeństwa zamiast – jak miało to miejsce w przeszłości – zmienianie sposobu mówienia.

Misją the Blank Center jest wspieranie dzieci, młodzieży i osób dorosłych z jąkaniem na całym świecie, by możliwe było jawne jąkanie się, pewne mówienie – bez zahamowań i skuteczna komunikacja. Celem jest, by mogli oni otwarcie jąkać się i żyć pełnią życia!

Zajęcia będą odbywać się w dniach od 22.07.2024-26.07.2024 w godzinach od 9.00 do 15.00 (z zapewnioną opieką dla dzieci do godz. 17.00) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Wydział Humanistyczny ul. Uniwersytecka 4 (https://us.edu.pl/wydzial/wh/).  Podczas zajęć uczestnicy będą mieli zapewnione drobne przekąski, natomiast zakwaterowanie swoich dzieci rodzice zabezpieczają we własnym zakresie. Organizatorzy w trakcie trwania programu zapewniają różne formy zajęć terapeutycznych (w tym dodatkowe atrakcje dla młodych uczestników). Zajęcia będą prowadzone przez zespół doświadczonych logopedów i terapeutów (w tym absolwentów Europejskiej Specjalizacji Jąkania). Do udziału w programie zostaną włączeni także studenci logopedii – uczestnicy Letniej Studenckiej Szkoły Logopedów UŚ oraz goście specjalni (osoby z osobistym doświadczeniem jąkania, przedstawiciele the Blank Center).

Aby wziąć udział w programie Camp Dream. Speak. Live., Katowice, Polska – rodzice dziecka muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://forms.gle/g57sncYdvpBbfJFj8). Na zgłoszenia online czekamy do 20 kwietnia 2024 roku. Liczba miejsc w programie jest ograniczona, o zakwalifikowaniu do udziału rodzice zostaną poinformowani mailowo. Uczestnictwo w programie równoznaczne jest z deklaracją stuprocentowej frekwencji uczestników i zaangażowania we wszystkie aktywności zaplanowane przez organizatorów. Jednocześnie rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązują się do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym (online). Rodzice i opiekunowie są również zaproszeni na spotkanie podsumowujące w piątek 26.07.2024 r. w godzinach popołudniowych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji do nabywania przez dzieci i młodzież nowych doświadczeń, nawiązywania ciekawych znajomości, a nade wszystko stawania się skutecznym i pewnym siebie mówcą!

mgr Joanna Szymczakowska i dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ – koordynatorki projektu

Kontakt: camp@fcl.org.pl

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne