Wolontariat

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat to szansa na podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mogą okazać się kluczowe w przyszłej pracy zawodowej. Ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, mające największe trudności w znalezieniu zatrudnienia, ale też pracownicy firm, działający w ramach wolontariatu pracowniczego, doceniają kształtowane poprzez wolontariat umiejętności i postawy przydatne w pracy zawodowej. Wolontariat sprzyja rozwojowi zainteresowań oraz nabywaniu umiejętności pracy w zespole. Jest to również okazja do poznania ciekawych ludzi, możliwość niesienia pomocy innym, ale też zdobywanie ciekawych doświadczeń. Jeśli przygotowujesz się do podjęcia w przyszłości pracy bądź myślisz o zmianie zawodu, dzięki wolontariatowi możesz także zdobyć referencje. Jako jedna z form edukacji nieformalnej daje on możliwość sprawdzenia się w różnych dziedzinach życia społecznego, pozwala na eksplorowanie nowych potencjalnych ścieżek kariery zawodowej. Każdy może być wolontariuszem, warto jednak pamiętać, że nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.

Kim jest wolontariusz?

Zgodnie z zapisem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.), wolontariuszem może zostać każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia zdecyduje się wykonywać świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych (wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne). 

Porozumienie (umowa wolontariacka) może być zawierana w formie pisemnej bądź ustnej.

  • W formie ustnej może być zawarta w przypadku współpracy z wolontariuszem w okresie pierwszych 30 dni, choć wolontariusz może zażądać pisemnego potwierdzenia zawartych ustaleń.
  • W formie pisemnej umowa musi być zawarta, jeżeli okres współpracy jest dłuższy niż 30 dni.
  • Stosunek prawny wynikający z takiej umowy, to stosunek cywilnoprawny, a nie stosunek pracy (stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a nie Kodeksu Pracy).

Jak zostać wolontariuszem w Fundacji Centrum Logopedyczne w Katowicach?

Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, otwartą i komunikatywną, masz zapał do pracy i chcesz się rozwijać, wdrażając różne inicjatywy, to zapraszamy do kontaktu. Pobierz, wypełnij i prześlij nam formularz kontaktowy, a my odezwiemy się do Ciebie. 

Formularz do pobrania w formacie docx

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne