Partnerstwo

Kształtowanie społeczeństw otwartych i opartych na wiedzy, to najważniejsze z wyzwań współczesnego świata. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa międzysektorowa współpraca, która zaangażowanym ludziom, instytucjom i organizacjom służy jako narzędzie do rozwiązywania określonych problemów społecznych. Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała partnerstwo jako dobrowolną i kooperacyjną relację pomiędzy różnymi stronami (sektorami), w której wszyscy uczestnicy (partnerzy) zgadzają się pracować razem, aby osiągnąć wspólny cel lub podjąć specyficzne zadanie i dzielić ryzyko, odpowiedzialność, zasoby, kompetencje i korzyści (2003). 

Współpraca z Fundacją

Fundacja Centrum Logopedyczne jest otwarta na współpracę z różnymi podmiotami – uczmy się od siebie, wspierajmy i promujmy nawzajem swoje przedsięwzięcia – razem możemy zdziałać więcej!
Osoby, instytucje lub organizacje zainteresowane podjęciem współpracy z Fundacją Centrum Logopedyczne zapraszamy do kontaktu pod adresem info@fcl.org.pl 

“W pojedynkę możemy zrobić tak niewiele – razem możemy zrobić tak dużo.”

Helen Keller (1880-1968)

Partnerzy Fundacji Centrum Logopedyczne

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne