InterACT to program edukacji antydyskryminacyjnej, stworzony przez dr Mary Weidner (West Virginia University, USA), adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Weidner, 2015). Podczas jego adaptacji na język polski, dokonanej przez dr hab. Katarzynę Węsierską, prof. UŚ z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, udowodniono, że program można wdrażać wśród polskojęzycznych dzieci (Hlubek et al., 2020; Węsierska et al., 2020). Badania prowadzone na gruncie amerykańskim i polskim także potwierdziły skuteczność programu i pozytywne efekty płynące z jego wdrażania (Weidner & St. Louis, 2014; Weidner et al., 2015; Weidner, St. Louis, & Glover, 2018; Węsierska, 2020).

Celem programu InterACT jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec różnych form niepełnosprawności, zaburzeń  w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania, a także zmiany postaw wobec różnorodności kulturowej. Poprzez udział  w sesjach InterACT dzieci uczą się jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby  z różnymi formami niepełnosprawności, jąkające się, mówiące innym językiem, czy mające inny kolor skóry. Dowiadują się także co robić,  a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjaznej atmosferze. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.

Osoby zainteresowane wdrożeniem programu w swojej placówce proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Formularz zgłoszeniowy: UZUPEŁNIJ

Kontakt: interact@fcl.org.pl

Zespół koordynujący upowszechnianie programu InterACT prześle osobom zainteresowanym zaproszenie do udziału w szkoleniu przygotowującym do wdrażania programu. Udział w bezpłatnym webinarze jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać dostęp do wszystkich materiałów niezbędnych do wdrażania programu.

Mapka naszych wdrożeń:

Każdy uczestnik webinaru jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z krótkim wykładem dr Mary Weidner na temat programu InterACT.

 

 

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne