Wesprzyj nas

Darowizny

Osoby prywatne i firmy, które chciałyby wesprzeć naszą działalność, mogą przekazać dowolną kwotę, przelewając środki na konto Fundacji:

Fundacja Centrum Logopedyczne
Numer konta (mBank): 28 1140 2004 0000 3202 8230 9046
Tytuł wpłaty: Darowizna 

Osoby fizyczne, które zechcą wspomóc naszą działalność i dokonają wpłaty darowizny na podane konto bankowe, mogą tę kwotę odliczyć od swojego dochodu (od podstawy opodatkowania do kwoty 6% uzyskanego w danym roku dochodu przez osoby fizyczne). Osoby prawne od podstawy opodatkowania mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Należy zachować potwierdzenie dokonania darowizny (np. potwierdzenie przelewu bankowego). Fundacja Centrum Logopedyczne zobowiązuje się przeznaczyć wszystkie otrzymane środki na cele statutowe.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9); Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( art 3 ust. 2 i 3, art 4).

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne