Polityka prywatności i plików cookies

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Prywatność odwiedzających stronę internetową Fundacji jest naszym priorytetem dlatego dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Za przetwarzanie danych osobowych odpowiada Fundacja Centrum Logopedyczne (zwaną dalej: Fundacją), z siedzibą na ul. Łąkowej 31 w Katowicach 40-781, NIP:  6343008139, KRS: 0000961937. Fundacja jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w zakresie jaki jest niezbędny do prowadzenia swojej działalności statutowej.

2. Polityka prywatności i plików cookies strony, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii.

3. Niniejsza polityka jest spełnieniem obowiązku zawartego w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności podczas pierwszej wizyty na stronie Fundacji pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na stronie internetowej.

5. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie komunikowane w sposób widoczny i zrozumiały.

 

II. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH:

6. Fundacja zbiera następujące dane:

 • informacje o komputerze (adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny);
 • informacje o wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 • adres e-mail, imię i nazwisko oraz wszelkie inne informacje, które są podawane podczas rejestracji w witrynie internetowej;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na stronie internetowej Fundacji;
 • wszelkie inne dane osobowe, które są przesyłane.

7. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, należy uzyskać jej zgodę na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 

III. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH:

8. W związku z przetwarzaniem danych każdy podmiot ma prawo do:

 • dostępu do danych, w tym sprawdzeniu czy i w zakresie ich dane są przetwarzane oraz uzyskania ich kopii;
 • żądania sprostowania swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 • skorzystania z „prawa do bycia zapomnianym”, czyli usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia danych, w przypadku kiedy dane są nieprawidłowe, nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania oraz kiedy nie są one potrzebne fundacji, ale potrzebuje ich osoba, do której one należą lub kiedy osoba zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych (ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia czy sprzeciw ten jest podstawny);
 • żądania przenoszenia danych między administratorami;
 • sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowaniu przetwarzania, chyba że profilowanie jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia lub wykonania umowy.

9. Wszystkie podmioty mają prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili.

10. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem każdy podmiot ma prawo:

 • do kontaktu z Fundacją: telefonicznie: numer tel.: + 48 604 776 149; mailowo: adres e-mail: biuro@fcl.org.pl oraz listownie: adres siedziby: Fundacja Centrum Logopedyczne, ul. Łąkowa 31 Katowice 40-781;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

IV. WYKORZYSTYWANIE  DANYCH OSOBOWYCH:

11. Dane osobowe przesłane do za pośrednictwem strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce.

12. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu:

 • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa strony internetowej;
 • monitorowania stanu sesji;
 • analiz, badań i audytu wyświetleń strony internetowej;
 • realizacji umów zawartych za pomocą strony internetowej.

13. Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez wyraźnej zgody podmiotu.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

14. Odbiorcami są podmioty, które świadczą na rzecz Fundacji usług administracyjnych i usług technicznych.

15. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które współpracują z Fundacją na rzecz organizacji szkoleń, wykładów, webinarów, konferencji, warsztatów oraz innych wydarzeń, które mieszczą się w działalności statutowej Fundacji.

16. W każdym przypadku dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione.

 

VI. POLITYKA COOKIES:

17. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) podczas przeglądania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji.

18. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez na jego urządzeniu wyraża za pomocą ustawień przeglądarki.

19. Można zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze strony internetowej przez może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).

20. Można również usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

21. Należy pamiętać, że korzystanie ze strony internetowej związane jest z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

22. Wszystkie dane osobowe zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu ich identyfikacji. Logi serwera służą do administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne