UNSPOKEN / NIEWYPOWIEDZIANE

FCL sprowadziła do Polski sztukę teatralną zatytułowaną: Unspoken – a play about a man and his stuttering  / Niewypowiedziane – sztuka o człowieku i jego jąkaniu. Jej autorem jest mieszkający w Yorkshaire dramaturg Neil Rathmell. Napisał ją we współpracy z dr Trudy Stewart (doświadczoną logopedką, autorką licznych publikacji o jąkaniu). Celem tej współpracy było stworzenie dzieła, które odzwierciedlałoby doświadczenia zwykłej osoby jąkającej się. W procesie tworzenia dramatu T. Stewart zaprosiła N. Rathmella na spotkania grupy samopomocowej z Leeds. Jej członkowie zaangażowali się aktywnie w cały proces przygotowania przedstawienia i byli konsultantami dla aktorów grających w spektaklu. T. Stewart wyreżyserowała sztukę z amatorską grupą teatralną z Leeds Arts Centre. Podczas śląskich obchodów ISAD uczestnicy mieli okazję wysłuchania wywiadu, którego tłumaczce dialogów dr Justynie Wawrzyniuk, autorce polskiego tłumaczenia spektaklu, udzielili dr Trudy Stewart i Oliver Seagal, odtwórca głównej roli – Alexa.

Zobacz:

Projekcja sztuki UNSPOKEN

WYWIAD Z TWÓRCAMI SPEKATKLU UNSPOKEN

Zapoznaj się z treścią publikacji na temat możliwości wykorzystania Unspoken w celu zmiany postaw wobec jąkania: Stewart, T. (2020). Eksperyment społeczny Unspoken – wykorzystanie sztuki teatralnej w celu zmiany postaw wobec jąkania. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, tom 2 (s. 117-132). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Opracowanie polskiej wersji spektaklu było możliwe dzięki uprzejmości producentów nagrania spektaklu – dr Trudy Stewart oraz dra Jonathona Linklatera, a także Stamma (British Stammering Association). Fundacja Centrum Logopedyczne przygotowała polską wersję tego materiału oraz wywiad z twórcami.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem pokazu UNSPOKEN proszone są o kontakt z FCL: info@fcl.org.pl

Zobacz relacje z dotychczasowych pokazów Unspoken w Polsce (współ)organizowanych przez FCL:

 • Pokaz Unspoken połączony z panelem dyskusyjnym z doświadczonymi ekspertami – członkami polskiego ruchu samopomocy dla osób z jąkaniem – V edycja (online) konferencji studenckiej LOGOPEDIA MŁODYCH (11 marca 2023r.)
  Program konferencji w formacie PDF
 • Pokaz Unspoken podczas seminarium Jak mówić o jąkaniu w szkole? dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów i studentów – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 4 marca 2023 r.
  Program konferencji w formacie PDF 
 • Pokaz Unspoken na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego – dla studentów, pracowników UŁ i wszystkich zainteresowanych (13 stycznia 2023 r.)
  Program konferencji w formacie PDF
 • Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (ISAD 2022): Być widzianym, być słyszanym – reprezentacja i normalizacja jąkania w głównym nurcie.
  Program konferencji w formacie PDF

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne