Sklep

BAB – Bateria testów do oceny zachowań dla dzieci w wieku szkolnym, które się jąkają

Martine Vanryckeghem, Gene J. Brutten
Centrum Logopedyczne, Katowice 2021

Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

de Geus E., tłum: Węsierska M.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2013

Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem.

Węsierska K., Jeziorczak B.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2019

Dobór metod terapii jąkania. Przewodnik dla logopedów

Guitar B., Peters T.J., tłum.: Gaweł K.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014

Kto-kto-kto robi hu-hu-hu?

Schneider P., tłum.: Kądzioła M.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014

Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci jąkających się.

Schneider P.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2017

Jąkanie – eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów

red.: Hood S.B., tłum.: Gaweł K., Węsierska M.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2015

Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów.

Scott L., Guitar C., tłum.: Węsierska M.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012

Nakład wyczerpany – już wkrótce ukaże się wersja e-book

Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania

Chmela K.A., Reardon N., tłum.: Kądzioła M., Węsierska M.
Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2014

Spokojnie, to tylko jąkanie!

Agata Sakwerda
Centrum Logopedyczne, Katowice 2020

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne