mgr Natalia Świsłocka

logopeda, pedagog, językoznawca

 

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach: logopedia, pedagogika –  specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz komunikacja promocyjna i kryzysowa –  specjalność logopedyczna.  Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w poradni psychologiczno-logopedycznej oraz podczas praktyk studenckich. Od początku studiów logopedycznych intensywnie angażowała się w liczne projekty Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, a od roku 2021 pełni funkcję przewodniczącej koła. W latach 2020, 2021 i 2022 współorganizowała studenckie konferencje logopedyczne LOGOPEDIA MŁODYCH. Była również zaangażowana w prezentację projektów naukowych podczas Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia Płynności Mowy – teoria i praktyka (2018 i 2021) oraz Śląskiego Festiwalu Nauki (2020 i 2021). W latach 2019-2020 w szkole podstawowej wdrażała program InterACT – Każdy z nas jest inny i każdy taki sam. Celem tego programu antydyskryminacyjnego jest upowszechnianie postaw tolerancji i akceptacji  wobec różnego rodzaju odmienności – w tym jąkania się. Jest również współautorką polskiej adaptacji The Self-Stigma of Stuttering Scale – 4S (Skala Autostygmatyzacji w Jąkaniu się).

Od lat angażuje się w różnorodne formy działalności dla dzieci i młodzieży. Twierdzi,  że czerpie od nich energię, dziecięcą radość i kreatywność. Jest przekonana, że to pomaga jej w pracy logopedy. Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in.:

 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym stopień I, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice,
 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym stopień II, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice,
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI, Centrum Logopedyczne, Tarnów,
 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa, Słow-Iq Mowa i Myślenie. Agata Gładowicz-Bojarska,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż, PROCENTRUM, Katowice,
 • Terapia Miofunkcjonalna I i II stopień, Aleksandra Rosińska, Teczka Logopedy,
 • Konferencja pt. Wielospecjalistyczna diagnostyka i leczenie zaburzeń mowy u pacjentów z wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Warsztaty: LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu, Agere Aude, Chorzów,
 • Warsztaty: LOGOLab – Dialog bez barier, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF, Joanna Gruba, KOMOLOGO,
 • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna, stopień I i II, Fundacja Pomoc Autyzm, Warszawa,
 • III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • IV edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Agere Aude – Uniwersytet Śląski, Katowice.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne