dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

logopeda, Europejska Specjalistka Zaburzeń Płynności Mowy

Jest założycielką Fundacji Centrum Logopedyczne i profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także wykładowcą i coachem Europejskiej Specjalizacji Jąkania  (www.stutteringspecialization.eu). Uczestniczyła w licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, między innymi organizowanymi przez: the University of Texas at Austin – Arthur M. Blank Center for Stuttering Education and Research (USA), the Stuttering Foundation of America (USA), the Royal College of Speech and Language Therapists (UK), American Speech-Language-Hearing Association (USA), w tym w wielu formach doskonalenia organizowanych przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie. Jest certyfikowaną trenerką metody Palin PCI, akredytowaną przez ten prestiżowy ośrodek. Brała udział w wielu formach doskonalenia zawodowego logopedów m.in.:

 • Moving Stuttering Research to Clinical Practice; American Speech-Language-Hearing Association, New Orleans, USA;
 • Stuttering Therapy: What Needs to Change and Who Decides? ESF, Belgium
 • Developing Critical Counseling Skills, American Speech-Language-Hearing Association, Orlando, USA;
 • Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu (Intervention strategies for a cognitive-behavioral treatment of stuttering), Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Using Solution Focused Brief Therapy with Children and Young People who Stutter and their Parents, the 2018 Joint World Congress ‘One World, Many Voices: Science and Community’, Hiroshima, Japan;
 • Practical Acceptance & Commitment Therapy (ACT): Using ACT with children, young people and parents, The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • A Constructivist Framework for Counseling with Persons Who Stutter, Thomas More University College, Antwerp, Belgium;
 • Experiencing Mindfulness and Acceptance and Commitment Therapy with Clients Who Stutter, American Speech-Language-Hearing Association, Los Angeles, USA;
 • Using creativity and humour in stuttering intervention, Panhellenic Association of Logopedics and Speech-Language Therapists (PAL), Athens, Greece;
 • Advanced Topics in Avoidance Reduction Therapy for Stuttering (ARTS), American Speech-Language-Hearing Association, Philadelphia, USA;
 • Working with primary school-age children who stutter: An introduction to building core client and therapist skills – The International Fluency Association Global Workshop, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Practical Methods in Managing Anxiety in Adults Who Stutter, International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
 • Skill Development in Treating Fluency Disorders, The Stuttering Foundation of America & International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
 • European Clinical Specialization on Fluency Disorders (Europejska Kliniczna Specjalizacja Zaburzeń Płynności Mowy), Thomas More University College, Antwerpia, Belgia;
 • Mini-KIDS Presymposium workshop ECSF (Mini KIDS – modyfikacja jąkania u małych dzieci), ECSF Sympozjum Antwerpia, Belgia;
 • Early Dysfluency: Assessment and Therapy (Jąkanie wczesnodziecięce: diagnoza i terapia), Stammering Support Centre, Leeds, Wielka Brytania;
 • Residential Programme for Children and Adolescents Who Stammer (Program terapii dla jąkających się dzieci i młodzieży), Stammering Support Centre, Bewerley Park Centre, Wielka Brytania;
 • An overview of working with children who stammer (Przegląd metod terapii jąkania u dzieci), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Research and its application to clinical practice (Badania naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Diagnosis and Treatment of School-Age Children Who Stutter (Diagnoza i terapia jąkających się dzieci w wieku szkolnym), The Stuttering Foundation, Portland State University, USA;
 • The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervetion (Program Lidcombe – wczesna interwencja w jąkaniu), The Royal College of Speech and Language Therapists, Londyn;
 • It Takes Two to Talk (Do rozmowy trzeba dwojga), Fundacja Hanen, Kanada (certyfikowany trener metody);
 • Palin Parent-Child Interaction Therapy. Practical Intervention for Early Childhood Stammering (Interakcyjna terapia jąkania wczesnodziecięcego: rodzic–dziecko), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Primary School Children Who Stammer – Realising their Potential (Terapia jąkania dzieci w wieku wczesnoszkolnym), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Individual Training (Indywidualny trening), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn.

Specjalizuje się w terapii jąkania i giełkotu. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami polskimi i zagranicznymi. Szkoli nauczycieli i logopedów, także przedstawicieli innych grup zawodowych. Jest autorką i współautorką książek z zakresu terapii logopedycznej oraz licznych publikacji z tego zakresu – naukowych i popularnonaukowych. Była główną koordynatorką grantu LOGOLab – Dialog bez barier, którego pokłosiem jest m. in. strona: www.logolab.edu.pl. Jest członkinią the American Speech-Language-Hearing Association (USA), the International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – pełni w ICA funkcję sekretarza i redaktora newslettera. Od lat aktywnie działa na rzecz podnoszenia jakości opieki logopedycznej w Polsce, m. in. współorganizowała dwie edycję ogólnopolskich konferencji Profilaktyka logopedyczna w systemie edukacji, cztery edycje Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, III Międzynarodową Konferencję na temat Giełkotu, a od roku 2019 wspólnie ze studentami, członkami Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ organizuje coroczne studenckie konferencje logopedyczne LOGOPEDIA MŁODYCH. Podczas XIth Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya (The Dave Rowley Award for International Initiatives), przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne