dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ

logopeda, Europejska Specjalistka Zaburzeń Płynności Mowy

Jest założycielką Fundacji Centrum Logopedyczne i profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także wykładowcą Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (www.ecsf.eu). Uczestniczyła w licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, między innymi organizowanymi przez: the Stuttering Foundation of America (US), the Royal College of Speech and Language Therapists (UK), American Speech-Language-Hearing Association, w tym w wielu formach doskonalenia organizowanych przez the Michael Palin Centre for Stammering Children w Londynie. Jest certyfikowaną trenerką metody Palin PCI, akredytowaną przy the Michale Palin Centre for Stammering Children w Londynie (UK). Brała udział w wielu kursach doskonalenia zawodowego dla logopedów z zakresu emisji głosu, w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie oligofrenopedagogiki, a także licznych szkoleniach z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy w kraju i za granicą, m.in.:

 • Moving Stuttering Research to Clinical Practice; American Speech-Language-Hearing Association, New Orleans, USA;
 • Stuttering Therapy: What Needs to Change and Who Decides? ESF, Belgium
 • Developing Critical Counseling Skills, American Speech-Language-Hearing Association, Orlando, USA;
 • Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu (Intervention strategies for a cognitive-behavioral treatment of stuttering), Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Using Solution Focused Brief Therapy with Children and Young People who Stutter and their Parents, the 2018 Joint World Congress ‘One World, Many Voices: Science and Community’, Hiroshima, Japan;
 • Practical Acceptance & Commitment Therapy (ACT): Using ACT with children, young people and parents, The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • A Constructivist Framework for Counseling with Persons Who Stutter, Thomas More University College, Antwerp, Belgium;
 • Experiencing Mindfulness and Acceptance and Commitment Therapy with Clients Who Stutter, American Speech-Language-Hearing Association, Los Angeles, USA;
 • Using creativity and humour in stuttering intervention, Panhellenic Association of Logopedics and Speech-Language Therapists (PAL), Athens, Greece;
 • Advanced Topics in Avoidance Reduction Therapy for Stuttering (ARTS), American Speech-Language-Hearing Association, Philadelphia, USA;
 • Working with primary school-age children who stutter: An introduction to building core client and therapist skills – The International Fluency Association Global Workshop, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Practical Methods in Managing Anxiety in Adults Who Stutter, International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
 • Skill Development in Treating Fluency Disorders, The Stuttering Foundation of America & International Fluency Association, Lizbona, Portugalia;
 • European Clinical Specialization on Fluency Disorders (Europejska Kliniczna Specjalizacja Zaburzeń Płynności Mowy), Thomas More University College, Antwerpia, Belgia;
 • Mini-KIDS Presymposium workshop ECSF (Mini KIDS – modyfikacja jąkania u małych dzieci), ECSF Sympozjum Antwerpia, Belgia;
 • Early Dysfluency: Assessment and Therapy (Jąkanie wczesnodziecięce: diagnoza i terapia), Stammering Support Centre, Leeds, Wielka Brytania;
 • Residential Programme for Children and Adolescents Who Stammer (Program terapii dla jąkających się dzieci i młodzieży), Stammering Support Centre, Bewerley Park Centre, Wielka Brytania;
 • An overview of working with children who stammer (Przegląd metod terapii jąkania u dzieci), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Research and its application to clinical practice (Badania naukowe i ich zastosowanie w praktyce klinicznej), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Diagnosis and Treatment of School-Age Children Who Stutter (Diagnoza i terapia jąkających się dzieci w wieku szkolnym), The Stuttering Foundation, Portland State University, USA;
 • The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervetion (Program Lidcombe – wczesna interwencja w jąkaniu), The Royal College of Speech and Language Therapists, Londyn;
 • It Takes Two to Talk (Do rozmowy trzeba dwojga), Fundacja Hanen, Kanada (certyfikowany trener metody);
 • Palin Parent-Child Interaction Therapy. Practical Intervention for Early Childhood Stammering (Interakcyjna terapia jąkania wczesnodziecięcego: rodzic–dziecko), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Primary School Children Who Stammer – Realising their Potential (Terapia jąkania dzieci w wieku wczesnoszkolnym), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn;
 • Individual Training (Indywidualny trening), The Michael Palin Centre for Stammering Children, Londyn.

Specjalizuje się w terapii jąkania i giełkotu. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami polskimi i zagranicznymi. Szkoli nauczycieli i logopedów, także przedstawicieli innych grup zawodowych. Jest autorką i współautorką książek z zakresu terapii logopedycznej oraz licznych publikacji z tego zakresu – naukowych i popularnonaukowych. Była główna koordynatorką grantu LOGOLab – Dialog bez barier, którego pokłosiem jest m. in. strona: www.logolab.edu.pl. Współtworzyła wiele materiałów profilaktycznych, propagujących problematykę logopedyczną. Założyła i przez wiele lat prowadziła I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów. Aktywnie angażowała się też w działalność Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Jest członkinią the American Speech-Language-Hearing Association (USA), the International Fluency Association (IFA) oraz International Cluttering Association (ICA) – w obecnej kadencji pełni w ICA funkcję sekretarza i redaktora newslettera. Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) została uhonorowana nagrodą im. Dave’a Rowleya (The Dave Rowley Award for International Initiatives), przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne