mgr Karina Konieczna

logopeda, pracownik socjalny, językoznawca

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach: logopedia, praca socjalna – specjalność mediacje i negocjacje oraz komunikacja promocyjna i kryzysowa – specjalność logopedyczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w szkole podstawowej, przedszkolu, poradni psychologiczno-logopedycznej oraz podczas praktyk studenckich.

Od początku studiów logopedycznych intensywnie angażowała się w liczne projekty Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego.

W latach 2019-2020 w szkole podstawowej wdrażała program InterACT – Każdy z nas jest inny
i każdy taki sam
. Celem tego programu antydyskryminacyjnego jest upowszechnianie postaw tolerancji i akceptacji wobec różnego rodzaju odmienności – w tym jąkania się.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in.:

 • Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa, Słow-Iq Mowa i Myślenie, Agata Gładowicz-Bojarska,
 • Modelowanie jako niedyrektywna forma terapii praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy i niedokształceniem mowy o typie afazji, DISCURSO, Agata Gładowicz-Bojarska,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż, PROCENTRUM, Katowice,
 • Badania słuchu – podstawowa wiedza każdego logopedy, Przestrzeń Terapeuty, Karolina Czerwonka,
 • Warsztaty: LOGOLab – Dialog bez barier, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • III edycja Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI,
  Fundacja Centrum Logopedyczne & Instytut Doskonalenia Logopedów, Kraków.
 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym stopień I, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice,
 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym stopień II, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice.

Czas wolny najchętniej spędza z rodziną, lubi czytać, jeździć na rowerze oraz chodzić po górach.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne