mgr Justyna Szczypa

logopeda, pedagog, aktorka, koordynatorka szkoleń FCL

Absolwentka studiów: logopedii,  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, aktorstwa. Terapeutka AAC. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z różnymi zaburzeniami jako logopeda w przedszkolu, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a także na praktykach studenckich. 

Jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz osób jąkających się.
Współorganizowała  III Światową Konferencję na temat Giełkotu, Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania – ISAD 2023r. Czynnie uczestniczy w projekcje LOGOLab koordynując m.in. nagrywanie słuchowiska „Bajka o trójnogim stworku”, uczestniczy w warsztatach przeznaczonych dla dzieci doświadczających jąkania i ich rodzin. Bierze udział we wdrażaniu programu InterACT – każdy z nas jest inny i każdy taki sam. Program dotyczy edukacji antydyskryminacyjnej, propaguje postawy akceptacji i zrozumienia wobec wszelkiego rodzaju odmienności na przykładach osób jąkających się i z niepełnosprawnością ruchową. Organizuje staże i praktyki studenckie odbywające się w Fundacji Centrum Logopedyczne, w której odpowiedzialna jest również za koordynację działalności szkoleniowej i profilaktycznej.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m. in.:

 • Komunikacja Alternatywna i wspomoagająca. Teoria i prktyka, Centrum Neurorehabilitacji Komunikacji Alternatywnej (AAC), Szczecin
 • Połykanie i pozycja spoczynkowa języka jakofundament terapii logopedycznej, Instytut Edukacji Logopedycznej, Lublin
 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym – II stopień, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice
 • III  Światowa Konferencja na temat Giełkotu, Katowice
 • School – age stuttering therapy: a practical approach, J. Scott Yaruss & Fundacja Centru Logopedyczne, Katowice
 • Co każdy powinien wiedzieć o giełkocie? Uniwersytet Śląski & Fundacja Centru Logopedyczne, Katowice
 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym – I stopień, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice
 • Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI, Fundacja Centrum Logopedyczne & Instytut Doskonalenia Logopedów, Kraków
 • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, OŚWIATA grupa wydawnicza
 • III edycja konferencji studenckiej – Logopedia Młodych,  Katowice
 • Świat oczami naukowców Akademii WSB, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
 • I Certyfikowana Konferencja Podcastowa dla Logopedów

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne