mgr Justyna Szczypa

logopeda, pedagog, aktorka, koordynatorka szkoleń FCL

Absolwentka Akademii  Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku logopedia, Uczelni Jańskiego, filia Kraków na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także Krakowskich Szkół Artystycznych, które ukończyła z dyplomem aktora. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w przedszkolu, a także na praktykach studenckich. 

Jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz osób jąkających się. Czynnie uczestniczy w projekcje LOGOLab koordynując m.in. nagrywanie słuchowiska „Bajka o trójnogim stworku”, uczestniczy w warsztatach przeznaczonych dla dzieci doświadczających jąkania i ich rodzin. Bierze udział we wdrażaniu programu InterACT – każdy z nas jest inny i każdy taki sam. Program dotyczy edukacji antydyskryminacyjnej, propaguje postawy akceptacji i zrozumienia wobec wszelkiego rodzaju odmienności na przykładach osób jąkających się i z niepełnosprawnością ruchową. Organizuje staże i praktyki studenckie odbywające się w Fundacji Centrum Logopedyczne, w której odpowiedzialna jest również za koordynację działalności szkoleniowej i profilaktycznej.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m. in.:

  • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym – I stopień, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice
  • Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – PALIN PCI, Fundacja Centrum Logopedyczne & Instytut Doskonalenia Logopedów, Kraków
  • Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, OŚWIATA grupa wydawnicza
  • III edycja konferencji studenckiej – Logopedia Młodych,  Katowice
  • Świat oczami naukowców Akademii WSB, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
  • I Certyfikowana Konferencja Podcastowa dla Logopedów

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne