mgr Joanna Szymczakowska

neurologopeda, wykładowca akademicki 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska) oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (logopedia kliniczna, neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w przedszkolu, w przychodni medycznej, prywatnym gabinecie terapeutycznym, a także podczas wolontariatu w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  W trakcie pracy w placówce integracyjnej zdobyła kilkunastoletnie doświadczenie w terapii logopedycznej dzieci z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi. Jej głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest terapia zaburzeń płynności mowy. Jest absolwentką warsztatów dla terapeutów jąkania, organizowanych przez The Stuttering Foundation of America (USA). W 2021 r. została laureatką grantu im. Prof. Gene’a J. Bruttena, w ramach którego zorganizowała grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci jąkających się i ich rodziców. Obecnie jest w trakcie kursu Europejskiej Klinicznej Specjalizacji Zaburzeń Płynności Mowy (ECSF). Jest współprowadzącą warsztaty dla dzieci z jąkaniem i ich rodzin LOGOLab na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na co dzień prowadzi terapię logopedyczną dzieci i dorosłych. Stara się propagować wiedzę o jąkaniu wśród logopedów, rodziców oraz nauczycieli.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in.:

 • Diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Centrum Logopedyczne, Katowice
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka” (edycja II, III, IV), Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem, Fundacja „Powiemy To”, Lublin
 • Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym, Fundacja „Powiemy To”, Lublin
 • Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku przedszkolnym, Fundacja „Powiemy To”, Lublin
 • Diagnosis and Treatment of Children and Adolescents Who Stutter: Practical Strategies, The Stuttering Foundation of America, Seattle
 • Using Cognitive Approaches with People Who Stutter, The Stuttering Foundation of America, Boston
 • Behawioralno-poznawcze strategie interwencji terapeutycznej w jąkaniu, Uniwersytet Śląski, Wrocław
 • Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym: rozwijanie kluczowych umiejętności klienta
   i terapeuty – wprowadzenie
  , Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Terapia interakcyjna rodzic dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – Palin PCI, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka, Centrum Logopedyczne, Katowice 
 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach dla logopedów, Poznań
 • Terapia poznawczo-behawioralna CBT dzieci i młodzieży, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław 
 • Stosowanie Testu Rozwoju Językowego, Instytut Badan Edukacyjnych, Warszawa
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9 r. życia, Komlogo, Wrocław
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD) – programy terapii, Komlogo, Wrocław
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia, Komlogo, Wrocław 
 • KORP – narzędzie do diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż., Ośrodek Rozwoju i Terapii Mowy Edu – Logos, Wrocław 
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju (wykorzystanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-R), REMEDIAR sp. z o.o., Wrocław
 • Zastosowanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy (część I i II), Ośrodek Rozwoju i Terapii Mowy Edu – Logos, Wrocław
 • MAKATON. Program rozwoju komunikacji – poziom I, II, III, Program Rozwoju Komunikacji Makaton – Bogusława Beata Kaczmarek, Kraków/Opole/Warszawa
 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom I, Pyramid Educational Consultants of Poland, Wrocław
 • PECS – Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych, Pyramid Educational Consultants of Poland, Wrocław
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego – alalia, Ośrodek Rozwoju i Terapii Mowy Edu – Logos, Wrocław
 • Skojarzenia do mówienia, Ewa Grzelak, szkolenie online
 • Logorytmika. Metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka, EDUCO. Centrum szkoleń, Wrocław
 • Szkolenie modułowe MFS (regulatory funkcji MFS), MFS Poland, Wrocław
 • MFT 9 99 sTArs Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9 – 99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel, Wczesna Interwencja Logopedyczna Barbara Paradowska, Wrocław. 

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne