Skip to main content

Fundacja Centrum Logopedyczne przyłączyła się do współorganizowania webinarów InterACT!

Fundacja zainicjowała swoją działalność 31.03.2022 roku poprzez nawiązanie współpracy z Kołem Naukowym Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego, Państwową Uczelnią im. Stefana Batorego w Skierniewicach oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach. W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę i zaistniały kryzys uchodźczy w naszym kraju oferujemy nauczycielom, pedagogom, psychologom oraz logopedom możliwość wdrażania programu InterACT. Jest to program edukacji włączającej i antydyskryminacyjnej stworzony przez dr Mary Weidner (z Edinboro University of Pennsylvania, USA) i zaadaptowany do warunków polskich przez dr hab. prof. UŚ Katarzynę Węsierską z członkami Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Program jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest kształtowanie u dzieci postawy akceptacji wobec różnych form inności. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się, jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami inności. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Program promuje świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci, także dzieci innych narodowości. W dyskusji panelowej zorganizowanej w czasie trwania webinaru udział wzięły członkinie zarządu FCL (dr Agnieszka Płusajska-Otto, dr Łucja Skrzypiec, dr Marta Węsierska oraz dr hab. prof. UŚ Katarzyna Węsierska), a także zaproszone przez nie ekspertki mgr Aleksandra Kappenberg (uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy oraz dr Monika Pakura, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Pokłosiem tego spotkania było stworzenie plakatu i ulotek dotyczących promowania treści związanych z dwu- i wielojęzycznością.  

Materiały do pobrania:

Plakat programowy webinaru w formacie PDF.
Plakat informacyjny dotyczący dwujęzyczności w formacie PDF, dostępny w polskiej, ukraińskiej i angielskiej wersji językowej.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Skip to content