dr Monika Pakura

logopeda, filolog, prof. UŚ

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach filologia polska oraz logopedia i medialna emisja głosu. W roku 2021 otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych, broniąc rozprawę poświęconą sprawności językowej i komunikacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako logopeda w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Obecnie wykłada na Uniwersytecie Śląskim na kierunku logopedia.

Jej zainteresowania naukowe i praktyka zawodowa koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z niepłynnością mowy, dwujęzycznością, rozwojem mowy dzieci i ich umiejętnościami komunikacyjnymi.

Od lat angażuje się w różnorodne formy działalności dla dzieci i młodzieży i propaguje wiedzę o jąkaniu wśród społeczeństwa, aktywnie uczestniczy w organizacji różnorodnych projektów logopedycznych: była zaangażowana w organizację Międzynarodowych Konferencji Logopedycznej Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka oraz III Międzynarodowej Konferencji na temat Giełkotu, była uczestniczką grantu LOGOLab – Dialog bez barier, którego pokłosiem jest m. in. strona: www.logolab.edu.pl.

Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu logopedii. Obecnie współprowadzi warsztaty LOGOLab dla dzieci z jąkaniem i ich rodzin organizowanych na Uniwersytecie Śląskim.

Uczestniczyła w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, m.in. 

 • Diagnoza i terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym stopień I i II, Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice
 • Diagnoza jąkania u dzieci w wieku szkolnym, Centrum Logopedyczne, Katowice
 • Terapia interakcyjna rodzic – dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7 – Palin PCI, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • School-Age Stuttering Therapy: A Practical Approach, J. Scott Yaruss & Fundacja Centrum Logopedyczne, Katowice
 • Working with primary school-aged children who stutter: an introduction to building core client and therapist skills, Agere Aude, Uniwersytet Śląski, Agere Aude, Katowice
 • Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń /nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie, CS Atena, Bytom
 • Wprowadzenie do terapii behawioralnej – sposoby pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, CTB, Zabrze
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji – diagnoza, Komlogo, Gliwice
 • Metoda Dobrego Startu, In Corpore, Katowice
 • Praca z uczniem wielokulturowym, Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Warszawa
 • Kompetencje międzykulturowe w wielokulturowej szkole, Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Warszawa
 • Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej, Łódzkie Centrum Szkoleniowe, Łódź
 • Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych, Uniwersytet Śląski, Katowice

Jej największą pasją są synowie, z którymi zdobywa górskie szczyty  🙂

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne