Skip to main content

W dniach od 15 do 18 września 2023 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywała się III Światowa Konferencja na temat Giełkotu (the 3rd World Conference on Cluttering) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi.

Katowicka konferencja była trzecią z cyklu spotkań naukowych poświęconych giełkotowi. Międzynarodowe konferencje International Cluttering Association są kierowane do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii, a także konsumentów – osób z giełkotem. Tegoroczna konferencja miała na celu m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami polskimi, niemieckimi i zagranicznymi oraz upowszechnienie na poziomie międzynarodowym ich osiągnięć. Zorganizowanie III Światowej Konferencji na temat Giełkotu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z wydarzeniami upowszechniającymi adresowanymi do różnych grup odbiorców – badaczy, logopedów, pedagogów, psychoterapeutów, osób z giełkotem i ich bliskich, umożliwiło promowanie dokonań polskiej logopedii na poziomie międzynarodowym. W programie konferencji znalazły się referaty praktyków i teoretyków specjalizujących się w balbutologopedii, którzy reprezentowali krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, a także wystąpienia przedstawicieli środowiska osób z giełkotem.

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Skip to content